Basisonderwijs

Visie en ervaring

Moet je iets van kunst afweten om er een betekenisvol gesprek over te hebben? Kun je je alleen creatief uiten als je beschikt over het juiste talent? En betekent vragen stellen dat je dingen minder snel snapt?  Ik breng een volle rugzak met werkvormen, opdrachten en vragen mee om leerlingen te laten ervaren dat dit 3x nee is. Kunst en filosofie bieden juist een veilige context om jezelf en de wereld om je heen beter te leren kennen. Door het proces boven resultaat te zetten en door verschillen te vinden in plaats van het juiste antwoord te zoeken, nodig ik leerlingen graag uit tot verwondering en onderzoek. Omdat het per school, klas en leerling verschilt wat past, lever ik graag maatwerk. Een eerste kennismaking met materialen is immers wat anders dan een materialenonderzoek n.a.v. een kunstenaar. Een feestelijke workshop om de vakantie mee in te luiden is wat anders dan een workshop ter introductie van een nieuw thema. Hieronder volgt een indruk van de mogelijkheden. Neem gerust vrijblijvend contact op om te sparren over ideeën en wensen. 

Nieuwsgierig naar mijn achtergrond? Zie mijn curriculum vitae:

Maatwerk lessen

Maatwerk basisonderwijs: enkele les
Les op het gebied van beeldende vorming, filosofie en/of reflecteren.
Tarief startend bij 200 euro voor een lespakket voor 1 klas. Bevat:
⦁ Voorgesprek en inventarisatie van wensen op school wat betreft doelgroep, thema, aansluiting bij reguliere curriculum, materialen en leerdoelen.
⦁ Op maat gemaakte les van 1,5 uur: uitvoer op school.

 

Maatwerk basisonderwijs lessenserie
Lessenseries op het gebied van beeldende vorming, filosofie en/of reflecteren.
Tarief startend bij 450 euro voor een lessenseriepakket voor 1 klas. Bevat:
⦁ Voorgesprek en inventarisatie van wensen op school wat betreft doelgroep, thema, aansluiting bij reguliere curriculum, materialen en leerdoelen.
⦁ Uitgewerkt lessenplan dat vooraf gedeeld wordt met betrokken leerkracht.
⦁ Minimaal 4 op maat gemaakte lessen van 1 uur: uitvoer op school.

Lesaanbod

 

Onderbouw (groep 1-4) Het hele soepzootje – 4 lessen van 1 uur

In het boek ‘Het hele soepzootje’ van wetenschapsjournalist Floor Bal vind je alle antwoorden over het ontstaan van het heelal en de aarde, uitgelegd op kleuterniveau. Ook jonge kinderen zijn druk bezig met het ontstaan van onze planeet. Wanneer is de aarde begonnen met bestaan? Hoe kwam de mens op de aarde? Stap voor stap worden de belangrijkste ontwikkelingen op kinderniveau uitgelegd. Samen lezen we het verhaal en verwerken we de stof op fantasierijke wijze in beeldende activiteiten. We schilderen een planetenlandschap, maken fossielen in klei, bouwen een maquette en verbeelden een toekomstplan voor “een volgend hoofdstuk”. De resultaten kunnen als geheel tentoongesteld worden in de klas. Kosten zijn 350 euro exclusief reiskosten en eventuele materiaalkosten.

Leerdoelen:
 • Het (voor)leesplezier wordt gestimuleerd en kinderen ervaren dat er door herhaling, gesprek en creatieve verwerking veel te ontdekken is in een boek.
 • De leerlingen doorlopen op verschillende momenten en aan de hand van verschillende technieken en materialen het creatief proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren).
 • Het historisch bewustzijn wordt gestimuleerd.
 • Bij groep 1/2 zal het bespreken van de uiterlijke kenmerken van de prenten in het boek een grotere rol spelen. Bij groep 3/4 zal er ook een beroep worden gedaan op de leesvaardigheid en spelen de gespreksvaardigheden een grotere rol. 

Bovenbouw (groep 5-8) Bestaat afval? – 1 les van 2 uur

In verschillende werkvormen filosoferen we over de vraag “bestaat afval?”. Vanuit deze vraag onderzoeken de leerlingen hun eigen definitie van het begrip afval en gebruiken zij argumenten om te onderbouwen wanneer zij iets afval vinden. Geïnspireerd door verschillende voorbeelden van hergebruik, zowel in de kunst als in gebruiksvoorwerpen, hergebruiken leerlingen materialen om tot een werkstuk te komen. Kosten zijn 200 euro exclusief reiskosten. 

Leerdoelen:
 • De leerlingen doorlopen het creatief proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren) en maken een werkstuk van “afval”.
 • De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu door bewust met afval om te gaan.
 • De leerlingen leren de betekenis van Zero Waste en bijbehorende begrippen als Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle. (In deze les wordt geen Zero Waste Lifestyle opgedrongen maar onderzoeken we in een filosofische werkvorm wel hoe leerlingen er over denken.) 
 • De leerlingen oefenen het kritisch denken, beargumenteren en luisteren in een filosofisch gesprek.

Groep 1-8 RAK-les, Random Acts of Kindness – 2 lessen van 1 uur

In deze vrolijke lessen doen we complimentenspelletjes, bekijken we voorbeelden van spontane goede daden, bespreken we wat leuk is aan goede daden, verzinnen we eigen RAK’s en bereiden we ze voor/voeren we ze indien mogelijk al uit. Kosten zijn 200 euro exclusief reiskosten. 

Leerdoelen:
 • De leerlingen leren wat RAK betekent en bedenken RAK’s. 
 • De leerlingen oefenen in het planmatig uitvoeren van een idee. 
 • De leerlingen ervaren dat zij zelf een positieve impact kunnen maken. 

Verder kijken:

foto: materialen onderzoeken

foto: poppenkast bij eigen verhalen

foto: planetenlandschap

foto: samenwerking met kunstenaar Daanoe

foto: nieuwe werkstukken van oude jeans

foto: hanger van klei

Informatie of boekingsmogelijkheden:

0615236320 / verwonderes@gmail.com